uv打印机彩色变成黑白怎么办

 行业资讯     |      2018-12-30 15:29

       

      uv打印机彩色变成黑白怎么办

      有一个博易创的客户问到,我的uv打印机打印出来的产品怎么突然有彩色变成黑白,上一次打印还好好的。针对uv打印机彩色变成黑白这一情况,深圳博易创在这里作出应对文章,希望能为广大朋友排忧解难。

      uv打印机彩色突然变黑白色了说明串墨了,一般两种情况:

      1、喷头内部通道坏了,导致串墨,解决方法更换新的喷头;

      2、二级墨盒漏墨了,导致混合起来进入了喷头。需要更换新的二级墨盒、清洗喷头后就可以解决。