UV打印机的使用注意事项有哪些?

 公司新闻     |      2018-12-26 16:05
      UV打印机的使用注意事项是什么?需要留意一下几点

      1、UV打印机对静电比较敏感,设备的地线应在安装人员的指导下处理好;

      2、UV打印机操作控制板或喷头时,一定先断掉电源,并有防静电措施;

      3、计算机系统中的打印机文件应随时清理,保证硬盘有足够的空间;

      4、软件使用时不能开启其他程序,也不能开启两个打印程序;

      5、喷绘过程中UV喷绘机不能向控制电脑传输文件;

      6、电脑系统的参数设置不能改动,特别是重装系统时要保证设置准确;

      7、拖链中的数据传输电缆线必须定期检查磨损情况,保证无断路、短路及信号干扰。
uv打印机